1. Tải Ứng dụng VietnamWorks – Job Search
  Tải ứng dụng miễn phí bằng cách tìm từ khóa “VietnamWorks” trên App Store hoặc Google Play Store.5
 2. Chọn phương thức Đăng nhập/Đăng ký
  – Ở Trang chủ, vào Mục lục trái bằng cách nhấn vào biểu tượng góc phía trên bên trái màn hình5– Chọn “Đăng nhập/Đăng kýb
  – Chọn phương thức Đăng nhập/Đăng ký9
 3. Đính kèm/Đồng bộ hồ sơ
  Chọn Đính kèm CV để tải hồ sơ của bạn lên ứng dụng
  Lưu ý: Nếu có hồ sơ trực tuyến đã được duyệt sẵn trên VietnamWorks website, bạn có thể chọn Đồng bộ Hồ sơ để chuyển hồ sơ trực tuyến của bạn thành hồ sơ đính kèm10
 4. Nhập thông tin
  Sau khi tải hồ sơ thành công, bạn nhập thông tin cá nhân theo yêu cầu để hoàn tất hồ sơ, giúp Nhà tuyển dụng có thể tìm ra bạn nhanh hơn.11
 5. Công khai hồ sơ
  Bật công khai hồ sơ để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy hồ sơ của bạn12