Bạn có thể tạo Thông báo việc làm để không bỏ lỡ bất kì việc làm nào mới đăng tuyển trong 24h qua theo các bước sau đây:

  1. Chọn Mục lục bên trái phía trên màn hình
    14
  2. Chọn Báo việc làm (bạn cần phải Đăng nhập/Đăng ký trước khi thực hiện bước này)15
  3. Chạm để tạo thông Báo việc làm16
  4. Nhập chức danh để tạo Thông báo việc làm cho chức danh đó
    Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về công việc mong muốn để có được thông báo việc làm phù hợp với nhu cầu nhất.
    17