Điểm tiện lợi của VietnamWorks phiên bản ứng dụng nằm ở chức năng cho phép hiển thị lịch sử việc làm Đã xem, Đã lưuĐã nộp:

  1. Chọn biểu tượng Yêu thích trên ứng dụng
    4-18-2019-5-59-21-PM
  2. Chọn Đã xem, Đã lưu hoặc Đã nộp để xem lại lịch sử việc làm bạn đã xem, đã lưu và đã ứng tuyển5-3