Bạn có thể làm theo hướng dẫn như sau để tìm kiếm công việc theo từ khóa trên ứng dụng di động VietnamWorks:

 1. Chọn thanh Tìm kiếm
  Ở Trang chủ của ứng dụng nhấn chọn thanh Tìm kiếm4-19-2019-1-20-24-PM
 2. Nhập từ khóa tìm kiếm1-6
 3. Lọc kết quả tìm kiếm
  Lọc kết quả tìm kiếm để tìm được công việc phù hợp với nhu cầu nhất
  – Để lọc theo địa điểm, nhập Địa điểm cần tìm việc
  3– Để lọc chi tiết hơn, bạn vui lòng chọn biểu tượng Lọc2– Nhấn chọn nội dung cần lọc4*Lưu ý:
  – Bật nút Thông báo cho “từ khóa”
  Bật thông báo cho từ khóa ở dưới thanh lọc thông tin để xem các công việc mới nhất vừa được đăng tải liên quan đến từ khóa đang tìm.5-5

  – Lưu công việc yêu thích
  Chọn biểu tượng 5-15-2019 3-02-12 PM để lưu lại công việc yêu thích. Điều này giúp bạn có thể dễ dàng xem lại danh sách các công việc đã lưu.5-6