Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng, bạn có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình tại trang Hồ sơ việc làm, mục Việc Làm Đã Ứng Tuyển. Để sử dụng chức năng này, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập trên VietnamWorks, bạn vui lòng nhấp vào biểu tượng có tên của bạn bên góc phải phía trên màn hình. Sau đó chọn mục Quản lý hồ sơ.

VietnamWorks

Bước 2: tại mục Việc làm của tôi:

VietnamWorks

  • Tab Việc Đã Lưu thể hiện những việc làm bạn đã lưu nhưng chưa ứng tuyển.

VietnamWorks

  • Trang Việc Đã Ứng Tuyển thể hiện những việc làm bạn đã ứng tuyển.

VietnamWorks