Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng, bạn có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình tại trang “Hồ sơ việc làm”, mục “Việc làm đã ứng tuyển”. Để sử dụng chức năng này, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1:

 • Sau khi đăng nhập vào tài khoản người tìm việc trên VietnamWorks, để xem mục “Việc làm đã ứng tuyển”, nhấp vào biểu tượng có tên của bạn bên góc phải phía trên màn hình.

VietnamWorks

 • Nhấp vào mục “Hồ sơ việc làm”.

VietnamWorks

Bước 2: Bạn sẽ tìm thấy mục “ Việc làm đã ứng tuyển” nằm ở cột bên phải màn hình.

VietnamWorks

 • Mục “Đang xử lý”: cho biết số lượng hồ sơ ứng tuyển của bạn đang được nhà tuyển dụng xử lý.
 • Mục “Đã xem”: cho biết số lượng hồ sơ ứng tuyển của bạn mà nhà tuyển dụng đã mở xem.
 • Mục “Đã đóng”: các vị trí này đã ngừng nhận hồ sơ, tuy nhiên nhà tuyển dụng vẫn có thể tiếp tục liên hệ với bạn.

VietnamWorks

Bước 3: Bạn có thể nhấp vào bất cứ mục nào trong các mục “Đang xử lý”, “Đã xem” và “Đã đóng” để xem thêm thông tin về các việc làm bạn đã ứng tuyển.

VietnamWorks

 • Sau khi nhấp bất kỳ mục nào trong “Việc làm đã ứng tuyển”, trang “Việc làm của tôi” sẽ được mở.

VietnamWorks

 • Dòng tiêu đề sẽ cho bạn biết thêm các thông tin về các việc làm bạn đã ứng tuyển.
  • Chức danh: cho biết chức danh bạn đã nộp đơn ứng tuyển.
  • Công ty: tên công ty đăng tin đăng tuyển mà bạn đã nộp đơn ứng tuyển.
  • Ngày lưu: thời gian bạn đã ứng tuyển hay lưu lại tin đăng tuyển này.
  • Tình trạng: cho biết bạn đã ứng tuyển cho vị trí này hay chưa.