Vì lý do bảo mật thông tin, một số nhà tuyển dụng mong muốn ẩn đi tên, thông tin của công ty và thay vào đó, họ sử dụng tên “VietnamWorks’ Client”. Tất cả hồ sơ ứng tuyển vẫn sẽ được chuyển thẳng đến email của nhà tuyển dụng.