1. Nếu bạn quan tâm đến một vị trí đang được đăng tuyển trên VietnamWorks, bạn có thể nhấp vào chức danh để xem chi tiết. Sau đó, nhấp Nộp đơn.

0

2. Chọn hồ sơ để gửi đến nhà tuyển dụng bằng một trong hai cách sau:
● Gửi hồ sơ đã tạo (và được duyệt) trên VietnamWorks: Chọn để ứng tuyển cho vị trí này. Nhấp nút Nộp đơn ở cuối trang.
● Gửi trực tiếp hồ sơ sẵn có (dạng *.doc, *.docx, *.pdf, kích thước không quá 2048KB): Nếu bạn có sẵn hồ sơ phù hợp yêu cầu, bạn có thể nhấp Chọn hồ sơ mới và chọn file hồ sơ phù hợp từ máy tính. Sau đó, nhấp nút Nộp đơn.

3. Nhập thư tìm việc phù hợp với vị trí ứng tuyển. (Nếu Nhà tuyển dụng yêu cầu).

1

4. Khi trang xác nhận hiện ra, hồ sơ của bạn vừa được gởi trực tiếp đến nhà tuyển dụng.
*Lưu ý:

  • Hồ sơ ứng tuyển chỉ được gửi 01 lần cho 01 vị trí.
  • Hồ sơ của bạn luôn được gửi tự động đến nhà tuyển dụng ngay khi ứng tuyển thành công. VietnamWorks không giữ lại hồ sơ ứng viên nhằm mục đích khác.

2

Sau khi hoàn thành bước ứng tuyển, để biết đơn ứng tuyển của bạn đã gửi thành công hay không, bạn có thể kiểm tra dựa trên các thông báo sau:

1. Website VietnamWorks hiện ra trang: “Xin chúc mừng! Hồ sơ của bạn đã được gửi thành công đến nhà tuyển dụng cho vị trí ABC” khi bạn hoàn thành xong thao tác ứng tuyển.

0

2. Quá trình bạn thao tác ứng tuyển không có thông báo lỗi. Hệ thống tự động của chúng tôi sẽ gửi đến bạn một email xác nhận bạn đã ứng tuyển vào vị trí này.

1

3. Đăng nhập vào Tài khoản/ Nhấp vào biểu tượng có tên của bạn ở góc trên bên phải website/ Chọn mục Việc Làm Của Tôi/ Xem Việc Làm Đã Ứng Tuyển

2

4. Tại trang thông tin vị trí đã ứng tuyển, nút Nộp Đơn bị ẩn và chuyển thành Đã Nộp Đơn

3

 

Sau khi bạn đã ứng tuyển thành công, VietnamWorks sẽ trực tiếp gửi hồ sơ của bạn đến hộp mail của Nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ của bạn bằng hai cách:

  • Email: bạn sẽ nhận được một email tự động thông báo với nội dung như hình minh họa bên dưới:h

Ngoài ra, bạn còn có thể xem lại nội dung công việc mà bạn đã ứng tuyển ngay cả khi tin đăng tuyển đó đã hết hạn bằng cách nhấp vào đường dẫn đến mô tả công việc trong email. Đường dẫn đến tin đăng tuyển này có hiệu lực vô thời hạn. Bạn có thể xem lại mô tả công việc mà bạn đã ứng tuyển bất cứ lúc nào.h

  • Tài khoản VietnamWorks: bạn có thể đăng nhập vào website VietnamWorks, nhấp vào mục Quản Lý Hồ Sơ  và kiểm tra tại mục VIỆC LÀM CỦA TÔI để biết Nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ ứng tuyển của bạn chưa.1-15-2020 4-49-10 PM