Bạn không thực hiện thao tác nộp đơn được do hồ sơ bạn đã tạo trên VietnamWorks đang trong thời gian chờ duyệt hoặc không đạt.

Hồ sơ sau khi tạo sẽ được các chuyên gia của VietnamWorks duyệt theo một số tiêu chí cơ bản (thường trong khoảng 02 ngày làm việc). Bạn chỉ có thể dùng hồ sơ này để ứng tuyển khi hồ sơ đã được duyệt.

Hãy nhanh chóng cập nhật hồ sơ của mình để thu hút nhiều nhà tuyển dụng hơn.