Để nhận Bản Tin Việc Làm hàng tuần của VietnamWorks, bạn có thể đăng ký bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Chọn ô “Tôi Muốn Nhận Bản Tin VietnamWorks Hàng Tuần Và Hàng Tháng”  khi bạn đăng ký tài khoản truy cập.
Bản tin Việc làmCách 2: Nhấp vào đây để đăng ký ngay (Lưu ý: Bản tin việc làm chỉ có bản Tiếng Việt)