Hàng tuần, VietnamWorks gửi Bản Tin Việc Làm đến 500.000 người đăng ký cập nhật những việc làm mới nhất trên website và các tư vấn nghề nghiệp hữu ích.