● Đây là một tính năng mới của VietnamWorks với mục đích giúp ứng viên có thể tìm thấy công việc mơ ước một cách hiệu quả.
● Chúng tôi đưa ra những công việc gợi ý với mức độ phù hợp cao dựa trên hồ sơ ứng viên. Bạn không cần phải đăng nhập để xem danh sách việc làm phù hợp. Trên thanh thông báo, bạn có thể thấy một biểu tượng để chọn và xem danh sách việc làm phù hợp.

vi-1

vi-2

● Sau khi nhấp chọn biểu tượng trên thanh thông báo, bạn sẽ xem được danh sách các công việc phù hợp.

vi-3

Để xem nội dung tin đăng tuyển trước khi nộp đơn, bạn có thể nhấp vào tiêu đề tin đăng tuyển trong danh sách.