● Đây là một tính năng mới của VietnamWorks với mục đích giúp ứng viên có thể tìm thấy công việc mơ ước một cách hiệu quả.
● Chúng tôi đưa ra những công việc gợi ý với mức độ phù hợp cao dựa trên hồ sơ ứng viên. Bạn không cần phải đăng nhập để xem danh sách việc làm phù hợp. Trên thanh thông báo, bạn có thể thấy một biểu tượng để chọn và xem danh sách việc làm phù hợp.

bieu tuong thong bao

bieu tuong thong bao - 1

● Sau khi nhấp chọn biểu tượng trên thanh thông báo, bạn sẽ xem được danh sách các công việc phù hợp.

bieu tuong thong bao - 3

Để xem nội dung tin đăng tuyển trước khi nộp đơn, bạn có thể nhấp vào tiêu đề tin đăng tuyển trong danh sách.

bieu tuong thong bao - 2

a) Nội dung chi tiết của tin đăng tuyển sẽ được hiển thị.

nop don - trong

b) Sau đó chọn “Nộp đơn” và đăng nhập theo yêu cầu.

nop don - 1

● Nhập Email và mật khẩu của bạn, sau đó chọn “Đăng nhập”.

10

● Chọn hồ sơ để gửi đến nhà tuyển dụng bằng một trong hai cách sau:
Gửi hồ sơ đã tạo (và được duyệt) trên VietnamWorks: Chọn hồ sơ phù hợp nhất để ứng tuyển cho vị trí này. Nhấp nút Ứng tuyển ở cuối trang.
● Gửi trực tiếp hồ sơ sẵn có (dạng *.doc, *.docx, *.pdf, kích thước không quá 3,072 KB): Nếu bạn có sẵn hồ sơ phù hợp yêu cầu, bạn có thể nhấp Tải hồ sơ và chọn file hồ sơ phù hợp từ máy tính. Sau đó, nhấp nút Ứng tuyển.
● Nhập thư tìm việc phù hợp với vị trí ứng tuyển (nếu Nhà tuyển dụng yêu cầu).
● Khi trang xác nhận hiện ra, hồ sơ của bạn vừa được gởi trực tiếp đến nhà tuyển dụng.

Lưu ý: Hồ sơ ứng tuyển chỉ được gửi 01 lần cho 01 vị trí.