Hệ thống VietnamWorks vừa cho ra mắt chức năng mới: thông báo khi Nhà tuyển dụng sử dụng email để xem hồ sơ ứng tuyển của bạn. Chức năng này giúp bạn:

  • Biết được Nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ của bạn nếu Nhà tuyển dụng đó xem qua email:

Khi Nhà tuyển dụng xem hồ sơ của bạn qua email, bạn sẽ nhận được một email tự động thông báo với nội dung như hình minh họa bên dưới.

h

  • Xem lại nội dung công việc mà bạn đã ứng tuyển ngay cả khi tin đăng tuyển đó hết hạn bằng cách nhấp vào đường dẫn đến mô tả công việc trong email.h

*Lưu ý: đường dẫn đến tin đăng tuyển này có hiệu lực vô thời hạn. Bạn có thể xem lại mô tả công việc mà bạn đã ứng tuyển bất cứ lúc nào.