Để chắc chắn nhà tuyển dụng có thể tìm và xem được hồ sơ của bạn, bạn kiểm tra lại theo các bước sau:

– Đăng nhập, vào mục Hồ sơ của tôi

– Kéo chuột xuống, ở cột tay phải, bạn sẽ thấy mục Cài đặt, trong đó có chế độ Cho phép tìm kiếm với biểu tượng nút.

– Bạn có thể nhấp vào nút này để nút từ màu trắng chuyển thành màu xanh lá cây.

+ Nếu nút màu xanh, bạn đang bật chế độ Cho phép tìm kiếm, khi ấy bạn được quyền lựa chọn một hồ sơ trong hai hồ sơ (hồ sơ đính kèm và hồ sơ VietnamWorks) để Nhà tuyển dụng tìm kiếm.

+ Nếu nút màu trắng, bạn đang tắt chế độ Cho phép tìm kiếm

hien thi ho so