Để chắc chắn nhà tuyển dụng có thể tìm và xem được hồ sơ của bạn, bạn kiểm tra lại theo các bước sau:

– Đăng nhập, vào mục Thiết lập hồ sơ

– Bạn có thể nhấp vào nút Bật cho phép tìm kiếm hồ sơ để nút từ màu trắng chuyển thành màu xanh

  • Nếu nút màu xanh, bạn đang bật chế độ Cho phép tìm kiếm, khi ấy bạn được quyền lựa chọn một hồ sơ trong hai hồ sơ (hồ sơ đính kèm và hồ sơ VietnamWorks) để Nhà tuyển dụng tìm kiếm.
  • Nếu nút màu trắng, bạn đang tắt chế độ Cho phép tìm kiếm

image1