Để ngừng ẩn hồ sơ, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.

2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc bên phải website. Nhấp chọn mục Quản Lý Hồ Sơ.

vi-1

3. Sau đó, vào mục Thiết Lập Hồ Sơ phần Ẩn hồ sơ của tôi với các công ty:

– Ở phần Nhập domain email công ty, bạn nhấp vào dấu x ở cuối đuôi email

– Ở phần Nhập tên công ty, bạn nhấp vào dấu x ở cuối

Lúc này, Công ty bạn vừa xóa sẽ có thể xem được hồ sơ và thông tin của bạn trên VietnamWorks (trong trường hợp bạn đang bật Chế độ cho phép tìm kiếm hồ sơ).

vi-2