Bạn không thể bật chế độ Cho phép tìm kiếm có thể vì một trong những lý do sau:

1. Đối với Hồ sơ Trực tuyến: hồ sơ chưa được duyệt. Để bật Cho phép tìm kiếm, bạn cần điền đầy đủ thông tin trong hồ sơ, và VietnamWorks sẽ kiểm duyệt hồ sơ của bạn (thời gian chờ duyệt khoảng một ngày làm việc).

searchable button vie

2. Đối với Hồ sơ đính kèm:

  • Đối với các tài khoản đăng ký trên VietnamWorks từ ngày 28/11/2017 trở về sau: Sau khi hoàn tất các bước đăng ký và tải hồ sơ, bạn có thể bật cho phép tìm kiếm đối với hồ sơ đính kèm ngay.
  • Đối với các tài khoản đăng ký trên VietnamWorks từ ngày 28/11/2017 trở về trước: Bạn cần đăng tải hồ sơ đính kèm mới để bật chế độ Cho phép tìm kiếm.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ,  Bật cho phép tìm kiếm hồ sơ.

searchable turn on vie