Để bật chế độ Cho phép tìm kiếm đối với hồ sơ của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Đối với Hồ sơ Trực tuyến

 • Bạn cần điền đầy đủ thông tin trong hồ sơ. Sau khi tạo hồ sơ trên VietnamWorks, hồ sơ của bạn sẽ ở tình trạng Cơ bản.
 • Hồ sơ bạn sẽ được VietnamWorks kiểm duyệt (thời gian chờ duyệt khoảng một ngày làm việc).
 • Sau thời gian này, nếu hồ sơ được duyệt, bạn có thể bật chế độ cho phép tìm kiếm hồ sơ trực tuyến.

Đối với Hồ sơ đính kèm

Tại trang Hồ sơ:

 • Đối với các tài khoản đăng ký trên VietnamWorks từ ngày 28/11/2017 trở về sau: Sau khi hoàn tất các bước đăng ký và tải hồ sơ, bạn có thể bật cho phép tìm kiếm đối với hồ sơ đính kèm ngay.
 • Đối với các tài khoản đăng ký trên VietnamWorks từ ngày 28/11/2017 trở về trước:
  • Truy cập trang Nghề nghiệp bằng cách nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc phải website, chọn Quản lý hồ sơ.
  • Bạn cần tải hồ sơ mới lên tại mục Hồ sơ đính kèm (chọn Tải lên CV hoặc Thay đổi CV đính kèm)

7a

7b

 • Điền đầy đủ thông tin, sau đó nhấp Lưu hồ sơ

7c

 • Sau đó, vào phần Thiết Lập Hồ SơBật cho phép tìm kiếm hồ sơ

7d