Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng bạn không mong muốn tiếp tục sử dụng tài khoản hiện tại trên VietnamWorks. Trong trường hợp bạn chỉ muốn ngưng nhận các emails được gửi từ VietnamWorks, hãy tham khảo hướng dẫn như sau:

Sau khi cân nhắc kỹ, nếu bạn vẫn mong muốn xóa tài khoản của bạn trên VietnamWorks vĩnh viễn, bạn vui lòng gửi email yêu cầu xóa tài khoản về contact@vietnamworks.com bằng email bạn muốn xóa. VietnamWorks sẽ xoá tài khoản sau khi nhận được xác nhận từ bạn.

Lưu ý:

  • Tài khoản chỉ có thể được xóa sau sáu tháng kể từ ngày ứng tuyển gần nhất.
  • Sau khi xóa, tài khoản sẽ mất hết thông tin bao gồm hồ sơ, các công việc đã ứng tuyển và không thể phục hồi được. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi gửi yêu cầu xóa tài khoản về VietnamWorks.