Bạn không đăng nhập được, có thể do các nguyên nhân sau:

1. Bạn chưa nhập đầy đủ địa chỉ email (bao gồm cả phần mở rộng của email như là @yahoo.com; @gmail.com).

2. Bạn không nhập chính xác mật khẩu. Nếu quên mật khẩu, bạn vui lòng thao tác lấy lại mật khẩu.

3. Tài khoản của bạn chưa được kích hoạt do đường dẫn kích hoạt trong email bị gãy. Bạn hãy copy (Ctrl C) nguyên đường dẫn (dài khoảng 2 dòng) và dán (Ctrl V) vào thanh địa chỉ trên trình duyệt, xóa khoảng trắng (nếu có) và nhấn phím Enter.

4. Tài khoản của bạn đã bị khóa do ứng tuyển liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 5 vị trí trong vòng 5 phút). Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại trong vòng 24 giờ. Để tránh trường hợp này, bạn hãy đọc kỹ phần chi tiết công việc trước khi nhấp nút ứng tuyển.

Nếu tài khoản của bạn bị khóa lần thứ 3, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn. Bạn phải dùng một địa chỉ email khác để tạo tài khoản mới.