Trước tiên, bạn cần chắc chắn địa chỉ email mới mà bạn cung cấp là CHÍNH XÁC và đã tồn tại.

Tiếp theo, lý do có thể vì bạn chưa kích hoạt tài khoản mới: Trong hộp mail mới tạo tài khoản, mở email VietnamWorks gửi đến, nhấp vào đường dẫn trong email để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.

Lưu ý: Bạn nên kiểm tra thêm trong All Mail, Spam Mail, Promotions (đối vơi Gmail) và thư rác, thùng rác (đối với Yahoo Mail)

Sau khi kiểm tra, nếu vẫn không tìm thấy email yêu cầu xác nhận từ VietnamWorks, bạn vui lòng gửi một email yêu cầu hỗ trợ thay đổi email đăng nhập đến hộp thư Contact@VietnamWorks.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thay đổi email khi nhận được email của bạn.