Để cập nhật thông tin VietnamWork của bạn từ LinkedIn một cách nhanh chóng, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

    1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn
    2. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

Picture3

    3. Vào mục Hồ Sơ

Picture4

    4. Nhập đường dẫn hồ sơ LinkedIn của bạn nhấn nút Nhập hồ sơ từ LinkedIn

Picture5