Ngoài việc lướt ứng dụng để tìm việc, Ứng viên còn có cơ hội tham gia trả lời các câu hỏi Khảo sát liên quan đến các vấn đề nghề nghiệp như lương thưởng, cơ hội nghề nghiệp,… Bằng việc tham gia khảo sát hàng tuần, người trả lời có thể biết được ý kiến của những người tìm việc khác, và VietnamWorks có thể hiểu hơn về Ứng viên.
Để thực hiện khảo sát hàng tuần trên ứng dụng di động VietnamWorks, vui lòng thực hiện những thao tác sau:
1. Mở ứng dụng và chọn biểu tượng Khám phá

0

2. Thực hiện khảo sát bằng cách chọn câu trả lời đúng với bạn

1

*Lưu ý: Để tham gia trả lời khảo sát, bạn cần phải Đăng ký/Đăng nhập
Sau khi trả lời, bạn sẽ xem được số liệu khảo sát từ những người tìm việc khác.

2

3. Kiểm tra hộp thư để nhận kết quả
Ứng viên đã hoàn thành khảo sát sẽ nhận được email thông báo kết quả khảo sát vào đầu tuần – khi cuộc khảo sát kết thúc. Bạn vui lòng kiểm tra email để nhận được những số liệu thú vị nhé.

3