Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng, bạn có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình tại trang Hồ sơ việc làm, mục Việc Làm Đã Ứng Tuyển. Để sử dụng chức năng này, bạn thực hiện thao tác như sau:

Sau khi đăng nhập trên VietnamWorks, bạn vui lòng nhấp vào biểu tượng có tên của bạn bên góc phải phía trên màn hình. Sau đó chọn mục Việc làm của tôi.

1

● Trang Việc Đã Lưu thể hiện những việc làm bạn đã lưu nhưng chưa ứng tuyển.

2

● Trang Việc Đã Ứng Tuyển thể hiện những việc làm bạn đã ứng tuyển.

3

Để biết Nhà Tuyển Dụng đã xem hồ sơ của bạn hay chưa, bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn tại đây.