Khi bạn tìm kiếm công việc trên website VietnamWorks, nếu có công việc phù hợp với hồ sơ của bạn đã tạo hoặc tải lên hệ thống VietnamWorks (với các tiêu chí như: Chức danh, Kỹ năng, Địa điểm làm việc, Mức lương, v.v), bạn sẽ nhìn thấy thẻ “Phù hợp” ngay tại ô công việc đó trên kết quả tìm kiếm.

Chức năng này sẽ giúp bạn nhanh chóng thấy được công việc có khả năng phù hợp với bạn ngay tại kết quả tìm kiếm, giúp bạn sử dụng công cụ tìm kiếm công việc trên VietnamWorks hiệu quả nhất.

Bên dưới là hình ảnh thông báo minh họa:

CV phu hop voi job