NTD xem CV

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng qua email của nhà tuyển dụng và lưu lại trên tài khoản VietnamWorks của nhà tuyển dụng đó. Nếu nhà tuyển dụng nhấp xem hồ sơ, hệ thống sẽ thông báo bạn ở biểu tượng chuông “Thông báo & Tin tức” trong tài khoản của bạn.

Bên cạnh đó, vì hệ thống bảo mật thông tin, một số trường hợp Nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ qua email nhưng hộp thư của họ không báo cho hệ thống VietnamWorks biết. Trong trường hợp đó, Ứng viên sẽ có thể không nhận được thông báo Nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ của mình.

Dưới đây là hình ảnh minh họa thông báo nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ:

1

Ngoài ra bạn có thể xem được các nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ mà bạn đã công khai qua chức năng Công ty của tôi

NTD xem ho so-1

NTD xem ho so-2