Hiện nay, nhằm mục đích giúp ứng viên tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, thông tin của công ty đăng tuyển, ngoài mục giới thiệu công ty ở mỗi tin đăng tuyển, VietnamWorks còn có thêm trang Văn hóa công ty. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về công ty mà bạn quan tâm.

● Để mở trang Văn hóa công ty, vui lòng nhấp vào mục Công ty trên thanh tiêu đề.

10-16-2023 11-14-13 AM

● Hoặc nhấp tại Xem toàn bộ hồ sơ công ty tại trang chi tiết công việc, mục Công ty.

10-16-2023 11-15-15 AM

● Bạn có thể tìm hiểu thêm về hình ảnh, văn hóa công ty, các tin tuyển dụng đang đăng tuyển trên VietnamWorks cùng nhiều thông tin khác về công ty mà bạn quan tâm.

Lưu ý: Chỉ có những công ty có đăng ký mở trang Văn hóa công ty tại VietnamWorks mới có thông tin về Văn hóa công ty tại VietnamWorks.