Trên WowCV, có hai lựa chọn ngôn ngữ để bạn thay đổi là Tiếng Anh và Tiếng Việt. Thay đổi ngôn ngữ sẽ làm thay đổi các tiêu đề tương ứng trên CV (hình minh họa). Tùy thuộc vào yêu cầu của vị trí ứng tuyển và ngôn ngữ hồ sơ được sử dụng, bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với CV của mình.

TV-TA

Các tiêu đề của CV sẽ thay đổi tùy thuộc theo ngôn ngữ Tiếng Việt (bên trái) hoặc Tiếng Anh (bên phải)

Để thay đổi ngôn ngữ của CV trên WowCV, bạn chỉ cần đơn giản chọn Anh (để chọn Tiếng Anh) hoặc Việt (để chọn Tiếng Việt) ở nút chọn góc trên bên phải của khung xem trước CV.

Doingonngu

Nút tùy chỉnh ngôn ngữ CV ở góc trên bên phải khung xem trước