1. Truy cập trang web nhà tuyển dụng VietnamWorks

2. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào menu ở góc phải màn hình

3. Chọn “Thiết lập”

 

4. Trong menu Quản lý tài khoản, phần Tự động thu thập hồ sơ nguồn ngoài bằng địa chỉ email VietnamWorks

Hệ thống sẽ tự động tạo 1 email với domain Vietnamworks.com. Khi kích hoạt, bạn có thể sử dụng email này để đăng tin tuyển dụng ở những platform tuyển dụng khác. Những hồ sơ khi apply vào việc làm của bạn trên platform đó sẽ được VietnamWorks tổng hợp và quản lý chung trên hệ thống dựa vào tên việc làm bạn đã thiết lập.

(89)