Để biết thêm thông tin chi tiết về giá dịch vụ của VietnamWorks, mời quý khách tham khảo bảng giá mới nhất của chúng tôi qua link sau:

https://employer.vietnamworks.com/choose-services#product__post-a-job

(Nếu quý khách muốn mua cùng một sản phẩm với số lượng từ 10 trở lên. Liên hệ với chúng tôi theo số ((84 28) 3925 8456) để được tư vấn về các ưu đãi khác ngoài chương trình giảm giá.)

*Ngôn ngữ trên trang báo giá sẽ phụ thuộc vào ngôn ngữ bạn đang dùng trên giao diện chính.

(15152)