Trang thông tin văn hoá doanh nghiệp (Trang TTVHDN) là một giải thưởng dành riêng cho thành viên Bạch KimKim Cương trong chương trình Khách Hàng Thân Thiết của VietnamWorks, giúp nhà tuyển dụng quảng bá văn hoá doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng đến ứng viên tiềm năng và thu hút nhân tài.

102 03

Để biết thêm thông tin, quý khách có thể tìm hiểu thêm nhiều văn hóa công ty đa dạng tại: https://www.vietnamworks.com/cong-ty

<I> Lợi ích Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp mang lại cho công ty?

1. Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng. Cơ hội giới thiệu văn hoá công ty đến hàng triệu ứng viên trong dữ liệu của VietnamWorks, số lượng này tiếp tục tăng lên với hàng ngàn người dùng mới mỗi năm.
2. Thu hút nhân tài. Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng cho công ty, tối ưu hoá tuyển dụng qua việc tiếp cận ứng viên phù-hợp-nhất với văn hoá công ty.

04

<II> Thời hạn sử dụng của Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp?

Kể từ ngày Trang TTVHDN được hiển thị, Khách hàng sẽ được quản lý Trang TTVHDN trong vòng sáu (06) tháng đối với Khách hàng xếp hạng Bạch Kimmười hai (12) tháng với Khách hàng xếp hạng Kim Cương.
Trường hợp Khách hàng Bạch Kim sử dụng Trang TTVHDN, khi lên hạng Khách hàng Kim Cương sẽ được gia hạn thời gian quản lý nội dung và thông tin Ứng viên trên Trang TTVHDN thêm sáu (06) tháng kể từ ngày Khách hàng yêu cầu gia hạn.

<III> Để sử dụng Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp cần phải làm những gì?

Để sử dụng giải thưởng này, khách hàng cần xác nhận với nhân viên phụ trách tài khoản, và cung cấp đầy đủ nội dung cần thiết theo yêu cầu như trên trang thông tin mẫu.

<IV> Sau khi hết thời gian quản lý nội dung và thông tin Ứng viên, Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp của khách hàng sẽ ra sao?

Sau khi hết thời gian quản lý nội dung và thông tin Ứng viên, trang TTVHDN vẫn tiếp tục được hiển thị. Tuy nhiên, nếu khách hàng không sử dụng bất cứ dịch vụ nào trong gói VHDN, chức năng quản lý nội dung và thông tin ứng viên sẽ không hoạt động.

<V> Những thông tin nào trên Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp được phép chỉnh sửa?

Tất cả thông tin (bao gồm nội dung hình và chữ) tại các mục: Thông Tin Công Ty, Văn Phòng Làm Việc, Giới Thiệu Văn Hoá, Con Người, Phúc Lợi Nhân Viên, Quy Trình Sản Xuất Phần Mềm & Công Nghệ Chính (dành riêng cho công ty IT) đều có thể chỉnh sửa trực tiếp thông qua tài khoản VietnamWorks Employer trong suốt thời gian quy định của trang TTVHDN.

<VI> Bao nhiêu vị trí đăng tuyển được phép hiển thị trên Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp? 

Mặc định, tất cả vị trí đăng tuyển được đăng thông qua tài khoản nhà tuyển dụng, và chưa hết hạn trên hệ thống VietnamWorks, sẽ được tự động cập nhật và hiển thị trên trang TTVHDN, không giới hạn số lượng. Khách hàng có thể yêu cầu gỡ bỏ nếu cần thiết.

<VII> Khách hàng muốn VietnamWorks hỗ trợ thiết kế Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp theo mẫu riêng có được không?

Không, nhưng mỗi trang thông tin đều được hỗ trợ tối đa về mặt nhận diện thương hiệu, thông qua logo công ty và tông màu nhận diện.

<VIII> Nếu 1 Trang Thông Tin Văn Hóa Doanh Nghiệp chứa nhiều tin đăng từ các tài khoản khác nhau, hồ sơ nộp về sẽ vào tài khoản nào? 

Hiện tại ứng viên bấm vào đường link tin đăng tại trang TTVHDN thì vẫn dẫn đến tin đăng đó ở trên trang chủ VietNamWorks, nên ứng viên ứng tuyển vào tin nào hồ sơ sẽ chuyển về tài khoản đang chứa tin đăng tuyển đó.

(191)