Bạn có thể xem ứng viên đã nộp đơn xin việc của bạn và xem thông tin của họ trong chi tiết hồ sơ, tab Thông tin ứng viên

xemhoso

Hồ sơ trực tuyến

Nếu một ứng viên chọn nộp đơn với Hồ sơ trực tuyến, bạn sẽ thấy Hồ sơ Vietnamworks của họ trong chi tiết ứng dụng.

xemhoso1

Hồ sơ đính kèm

Nếu một ứng viên chọn nộp đơn với CV đính kèm, bạn sẽ thấy CV mà họ đã tải lên từ thiết bị của họ

xemhoso2

Bạn cũng có thể tương tác với một hồ sơ ứng viên theo nhiều cách:

Gửi hồ sơ
Gửi một email đến địa chỉ bạn bè của bạn chứa liên kết đến hồ sơ ứng viên mà bạn muốn chia sẻ. Để xem hồ sơ, người nhận cần đăng nhập vào trang web của Vietnamworks sử dụng tài khoản đã đăng công việc.

xemhoso3

Ghi chú:
Bạn có thể thêm một ghi chú vào một hồ sơ để ghi nhận lại thông tin chi tiết (tối đa 200 ký tự) cho chính bạn hoặc đồng nghiệp của bạn khi xem xét. Khác với thêm từ khóa, bạn cần truy cập vào chi tiết ứng viên để xem ghi chú

xemhoso4

Tải hồ sơ:
Tính năng này cho phép bạn tải về hồ sơ ứng tuyển. Một tệp pdf được tạo trong đó nội dung là hồ sơ đính kèm hoặc hồ sơ trực tuyến, tùy thuộc vào lựa chọn của người tìm việc khi nộp đơn cho công việc này

Thêm vào danh sách đen
Danh sách đen giúp nhà tuyển dụng ngăn chặn và quản lý các ứng viên gửi hồ sơ spam đến công việc trực tuyến của họ. Khi được thêm vào Danh sách đen, những ứng viên đó không thể nộp đơn vào bất kỳ công việc nào khác từ công ty đó.

Xóa
Các hồ sơ đã xóa sẽ được chuyển vào Ứng viên -> Hồ Sơ Đã xóa. Hồ sơ ứng viên đã xóa có thể được phục hồi và vẫn có thể nộp đơn cho các công việc khác được đăng bởi công ty của bạn

Thêm từ khóa
Nhanh chóng thêm một từ khóa vào một hồ sơ ứng viên để lưu ý thông tin quan trọng của ứng cử viên. Không giống như ghi chú, các từ khóa được hiển thị trong cả danh sách ứng viên và trang chi tiết.

(4174)