Bước 1: Mở trang“Việc Làm”, chọn mục“Đang hiển thị”, hoặc “Đang ẩn”, hoặc “Đã hết hạn” để chọn vị trí cần xuất danh sách ứng viên
Nhấp vào số “Hồ sơ ứng tuyển” của vị trí để xuất danh sách các ứng viên ứng tuyển2.1

Bước 2: Chỉnh giao diện thành hàng dọc, bấm tick bên cạnh CV và nhấp nút “Xuất ra Excel”.

exportcv

exportcv1

Bước 3: Chọn thư mục bạn muốn lưu file trên máy tính, nhấp “Save”

Bước 4: Mở file Excel vừa lưu để xem thông tin của các ứng viên đã ứng tuyển vào vị trí

2.3

(*) Hồ sơ sẽ bị xóa khỏi trang Quản Lý Tuyển Dụng sau 13 tháng. Quý khách vui lòng xuất report trước thời gian này trong trường hợp muốn tìm lại thông tin hồ sơ ứng tuyển của các vị trí cũ.

(3825)