Sau khi chọn xong gói dịch vụ, bạn tiếp tục chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán qua Thẻ Tín Dụng
  • Thanh toán qua Thẻ ATM
  • Thanh toán chuyển khoản

Vie1

  1. Thanh toán Thẻ tín dụng:

Khi thanh toán trực tiếp qua website, bạn được sử dụng các thẻ tín dụng (TTD) sau đây: VISA, Master Card , American Express.

Lưu ý: việc thanh toán chỉ được hoàn tất khi các TTD trên có đăng ký chức năng thanh toán online với ngân hàng phát hành thẻ. Bạn cần điền thông tin TTD gồm “Loại thẻ” , “Số thẻ” , “Tên chủ thẻ” , “Ngày/tháng hết hạn thẻ”, “Số CVC/CVV” và thông tin xuất hóa đơn. Các thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ được bảo mật và được xác nhận với ngân hàng phát hành thẻ.

2.2

  1. Thanh toán Thẻ ATM

Bước 1: Sau khi chọn phương thức “Thanh toán thẻ ATM”,  giao diện cổng thanh toán OnePay xuất hiện. Bạn lựa chọn biểu tượng của ngân hàng phát hành thẻ.
Bước 2: Khi giao diện cổng thanh toán của ngân hàng phát hành thẻ xuất hiện, bạn cần thực hiện tiếp theo các hướng dẫn của ngân hàng phát hành thẻ để hoàn tất việc thanh toán.

Ví dụ: Nếu bạn thanh toán qua thẻ Vietcombank, bấm chọn biểu tượng ngân hàng Vietcombank. Sau đó điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để thanh toán đơn hàng

2.3

  1. Thanh toán Chuyển khoản:

Nếu như bạn không có thẻ ngân hàng có chức năng thanh toán trực tuyến, bạn có thể chọn phương thức “Thanh toán Chuyền Khoản”. Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin cần thiết như trong bảng bên dưới, sau đó bấm “Gửi đơn hàng”. VietnamWorks sẽ liên hệ với bạn để xác nhận đơn hàng và cung cấp số tài khoản, sau đó bạn có thể ra ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản hoàn tất đơn hàng.

Vie2

(645)