1. Mở trang “Đơn Hàng” -> “Danh sách đơn hàng”, chọn mục “Đơn hàng của tôi”
  2. Nhấp “Kích Hoạt” trên Gói xem hồ sơ muốn kích hoạt

(Quý khách có thể bắt đầu kích hoạt gói Tìm Kiếm Hồ Sơ mới khi số điểm ở gói cũ là < 10 điểm)

Số điểm này sẽ cộng dồn lại với số điểm ở gói Tìm Kiếm Hồ Sơ mới để sử dụng cho lần tiếp theo của quý khách.
activeRSVN

  1. Trên cửa sổ Xác nhận, nhấp “Đồng ý”. Hoặc nhấp “Bỏ qua” nếu quý khách chưa muốn kích hoạt

activeRS1

Sau khi đã kích hoạt thành công, bạn có thể vào mục “Tìm Ứng Viên” trên thanh công cụ để bắt đầu việc tìm kiếm hồ sơ ứng viên

Cs6e05zlQi

(7308)