1. Mở trang “Đơn Hàng”, chọn mục “Đang Sử Dụng”
  2. Nhấp “Bắt đầu sử dụng” trên Gói xem hồ sơ muốn kích hoạt

(Quý khách có thể bắt đầu kích hoạt gói Tìm Kiếm Hồ Sơ mới khi số điểm ở gói cũ là < 10 điểm)

Số điểm này sẽ cộng dồn lại với số điểm ở gói Tìm Kiếm Hồ Sơ mới để sử dụng cho lần tiếp theo của quý khách.

3.1

  1. Trên cửa sổ Xác nhận, nhấp “Đồng ý”. Hoặc nhấp “Cancel” nếu quý khách chưa muốn kích hoạt

3.2

Sau khi đã kích hoạt thành công, bạn có thể vào mục “Tìm Ứng Viên” trên thanh công cụ để bắt đầu việc tìm kiếm hồ sơ ứng viên

ezgif.com-resize (1)

(6095)