Sau khi nhấn vào xem hồ sơ chi tiết, trang web sẽ mở ra một trang mới hiển thị hồ sơ chi tiết của ứng viên.

1. Lưu Hồ sơ:

Ấn vào phần “Lưu hồ sơ” và chọn “Hồ sơ đã lưu

RSVNbm

Hoặc “Thêm thư mục” tạo một thư mục với tên riêng mà bạn muốn đặt.

RSbmvn

Sau đó bạn ấn “Lưu”, hồ sơ sẽ được lưu vào mục Hồ sơ đã lưu.

2. Xóa hồ sơ ra khỏi mục Hồ sơ đã lưu:

Ấn vào dấu “x” trong thẻ “Hồ Sơ Đã Lưu

daux

Sau đó bạn chọn “Xác nhận” để xóa hồ sơ của ứng viên đã lưu ra khỏi mục hồ sơ đã lưu.

rsunbm

3. Tìm lại những hồ sơ đã lưu:

Ở thanh công cụ phía trên, ấn mục “Ứng viên” và “Theo Tìm Kiếm Hồ Sơ

bm1

Chọn mục “Hồ sơ đã lưu” ở cột bên phải màn hình:

rsbm1

Kết quả sẽ hiển thị trang danh sách những hồ sơ bạn đã lưu trước đó.

bm2

(319)