Có thể trình duyệt hoạt động không hiệu quả do xuất hiện cache. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để xóa cache trên trình duyệt.

+ Firefox:
– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
– Trên cửa sổ mới mở:
1. Chọn Time range to clear là “Everything”
2. Click chọn ô Cookies và ô Cache
3. Click nút Clear Now
– Đóng trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks

14

+ Google Chrome:
– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
– Trên cửa sổ mới mở:
1. Chọn phạm vi thời gian “Từ trước đến nay
2. Nhấp chọn “Cookies và các dữ liệu trang web khác” và “Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm
3. Nhấp chọn “Xóa dữ liệu
– Đóng trình duyệt và mở lại trang.

viet-chrome-1

+ Safari:
– Mở trình duyệt Safari
– Trong menu Safari (ở trên, bên trái màn hình), chọn vào dòng Tùy chọn
– Trong phần Nâng cao, đánh dấu Show Develop menu trong thanh menu
– Nhấp vào Develop trong thanh menu và chọn Empty Caches
– Đóng trình duyệt Safari để hoàn tất việc xóa bộ nhớ cache.

Untitled-2