Trên trang chủ VietnamWorks, nhập từ khóa liên quan đến chức danh, vị trí, kỹ năng bạn mong muốn, sau đó nhấp vào nút Tìm Kiếm.

image3

Tại trang kết quả tìm kiếm, bạn có thể chọn từng tiêu chí cụ thể (lọc theo Ngành nghề, Địa điểm, Cấp bậc, Mức lương) để thu hẹp kết quả các công việc mong muốn hơn.

image1

Nếu chưa muốn nộp đơn ngay, bạn có thể lưu lại tin đăng tuyển để xem sau bằng cách nhấp biểu tượng trái tim ở bên phải cạnh mỗi tiêu đề tin đăng tuyển.

image5

Để xem chi tiết một vị trí đăng tuyển trong kết quả tìm kiếm hoặc ứng tuyển vào vị trí bạn quan tâm, bạn nhấp vào chức danh của vị trí đó, nhấp tiếp vào Nộp Đơn trên trang tiếp theo, rồi đăng nhập với email và mật khẩu của bạn.

image10

Bạn có thể tìm kiếm các công việc tương tự vị trí đăng tuyển mà bạn đang xem bằng cách nhấp vào các thẻ từ khóa phía dưới tin đăng tuyển.

image4

Bạn có thể tham khảo cách đăng hồ sơ (CV) lên tài khoản VietnamWorks tại đây.