Tìm việc trên VietnamWorks

Trên trang chủ VietnamWorks, nhập từ khóa liên quan đến chức danh, vị trí, kỹ năng bạn mong muốn, sau đó nhấp vào nút Tìm Kiếm. Tại trang kết quả […]

Đọc Thêm

Nhà tuyển dụng xem hồ sơ

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng qua email của nhà […]

Đọc Thêm