Đăng hồ sơ lên VietnamWorks

Vui lòng thực hiện các bước sau để đăng hồ sơ của bạn lên VietnamWorks: 1. Tạo hồ sơ trực tuyến: Đăng nhập vào tài khoản Nhấp vào biểu tượng […]

Đọc Thêm

Làm mới hồ sơ tìm việc

Tính năng Làm mới hồ sơ đưa hồ sơ ứng viên lên đầu danh sách tìm kiếm của nhà tuyển dụng, giúp ứng viên dễ tiếp cận với nhà tuyển dụng cũng […]

Đọc Thêm

Đăng hình lên hồ sơ

Đăng hình là phần không bắt buộc khi đăng hồ sơ. Bạn có thể bổ sung hình vào bất cứ lúc nào bạn muốn theo các hướng dẫn sau: Bước […]

Đọc Thêm