Đăng hồ sơ lên VietnamWorks

Vui lòng thực hiện các bước sau để đăng hồ sơ của bạn lên VietnamWorks: Đăng hồ sơ trực tuyến: Đăng nhập vào tài khoản Nhấp vào biểu tượng ở góc […]

Đọc Thêm

Đăng hình lên hồ sơ

Đăng hình là phần không bắt buộc khi đăng hồ sơ. Bạn có thể bổ sung hình vào bất cứ lúc nào bạn muốn theo các hướng dẫn sau: ● […]

Đọc Thêm