Đăng hồ sơ lên VietnamWorks

Mỗi ngày có hàng trăm nhà tuyển dụng vào website VietnamWorks tìm kiếm hồ sơ ứng viên. Bằng cách đăng hồ sơ lên VietnamWorks bạn sẽ có nhiều cơ hội […]

Đọc Thêm

Làm mới hồ sơ tìm việc

Tính năng Làm mới hồ sơ đưa hồ sơ ứng viên lên đầu danh sách tìm kiếm của nhà tuyển dụng, giúp ứng viên dễ tiếp cận với Nhà tuyển dụng cũng […]

Đọc Thêm

Đăng hình lên hồ sơ

Đăng hình là phần không bắt buộc khi đăng hồ sơ. Bạn có thể bổ sung hình vào bất cứ lúc nào bạn muốn theo các hướng dẫn sau: Bước […]

Đọc Thêm

Xóa hồ sơ trên trang VietnamWorks

Mỗi tài khoản của người tìm việc có thể có: 01 Hồ sơ VietnamWorks (tạo trực tiếp trên website VietnamWorks) và tối đa 03 Hồ sơ đính kèm (tải lên từ máy tính). 1. Xóa hồ sơ […]

Đọc Thêm