Nếu bạn quan tâm đến một vị trí đang được đăng tuyển trên VietnamWorks, bạn có thể nhấp vào chức danh để xem chi tiết. Sau đó, nhấp Nộp đơn.

10-10-2023 11-13-35 AM

1. Chọn hồ sơ để gửi đến Nhà tuyển dụng bằng một trong hai cách sau:

  • Gửi hồ sơ đã tạo (và được duyệt) trên VietnamWorks: Chọn hồ sơ bạn muốn ứng tuyển bằng cách nhấp vào biểu tượng hình tròn kế bên hồ sơ đó.
  • Gửi trực tiếp hồ sơ sẵn có (tập tin dạng *.doc, *.docx, *.pdf, kích thước không quá 5,120 KB): Nếu bạn có sẵn hồ sơ phù hợp yêu cầu, bạn có thể nhấp Chọn hồ sơ từ máy của bạn và chọn file hồ sơ phù hợp từ máy tính.

*Lưu ý:

– Hiện 1 tài khoản VietnamWorks có thể lưu tối đa 3 CVs đính kèm trong tài khoản. Bạn hãy kiểm tra kỹ và chọn đúng hồ sơ cần gửi đến nhà tuyển dụng nhé.

– Bạn có thể sẽ được yêu cầu nhập Thư Giới Thiệu (Cover Letter) nếu Nhà tuyển dụng yêu cầu.  Nhà tuyển dụng sẽ có ba lựa chọn đối với Thư Giới Thiệu, đó là: Bắt buộc, Hiển thị nhưng không bắt buộc, Không bắt buộc.

2. Để có thể nộp đơn ứng tuyển, bạn cần phải đồng ý với Quy định bảo mật của nhà tuyển dụng (nếu có). Bạn có thể nhấp vào Quy định bảo mật để đọc trước khi quyết định ứng tuyển.

Sau đó tích vào “Tôi đồng ý với Quy định bảo mật của nhà tuyển dụng này” và nhấn Nộp đơn.

1

3. Khi trang xác nhận hiện ra, hồ sơ của bạn vừa được gởi trực tiếp đến Nhà tuyển dụng.

*Lưu ý:

  • Hồ sơ ứng tuyển chỉ được gửi 01 lần cho 01 vị trí.
  • Hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến tài khoản của Nhà tuyển dụng trên VietnamWorks. Vì vậy, Nhà tuyển dụng sẽ có thể xem lại hồ sơ ứng tuyển của bạn bất cứ lúc nào.

MicrosoftTeams-image (8)