1. Nếu bạn quan tâm đến một vị trí đang được đăng tuyển trên VietnamWorks, bạn có thể nhấp vào chức danh để xem chi tiết. Sau đó, nhấp Nộp đơn.

nop don

2. Chọn hồ sơ để gửi đến Nhà tuyển dụng bằng một trong hai cách sau:
● Gửi hồ sơ đã tạo (và được duyệt) trên VietnamWorks: Chọn để ứng tuyển cho vị trí này. Nhấp nút Nộp đơn ở cuối trang.
● Gửi trực tiếp hồ sơ sẵn có (dạng *.doc, *.docx, *.pdf, kích thước không quá 3,072 KB): Nếu bạn có sẵn hồ sơ phù hợp yêu cầu, bạn có thể nhấp Chọn hồ sơ mới và chọn file hồ sơ phù hợp từ máy tính. Sau đó, nhấp nút Nộp đơn.

3. Nhập thư tìm việc phù hợp với vị trí ứng tuyển. (Nếu Nhà tuyển dụng yêu cầu).

1

4. Khi trang xác nhận hiện ra, hồ sơ của bạn vừa được gởi trực tiếp đến Nhà tuyển dụng.
*Lưu ý:

  • Hồ sơ ứng tuyển chỉ được gửi 01 lần cho 01 vị trí.
  • Hồ sơ của bạn luôn được gửi tự động và trực tiếp đến email của Nhà tuyển dụng và được lưu trữ vào tài khoản của họ trên VietnamWorks. Vì vậy, Nhà tuyển dụng sẽ có thể xem lại hồ sơ ứng tuyển của bạn bất cứ lúc nào.

Vie New