Bạn không thể đăng nhập vào VietnamWorks, có thể do các nguyên nhân sau:

1. Bạn chưa đăng ký tài khoản trên VietnamWorks

Trong trường hợp này, bạn vui lòng thao tác đăng ký tài khoản miễn phí trên VietnamWorks.

2. Bạn đã đăng ký tài khoản thành công, nhưng chưa kích hoạt tài khoản.

Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ email bạn vừa dùng để đăng ký tài khoản. Bạn vui lòng kiểm tra Hộp thư đến và thao tác theo hướng dẫn để kích hoạt tài khoản. Bạn nên kiểm tra thêm trong Bulk Mail, Spam Mail, Thư Rác hoặc tab Promotion.

Lưu ý:

  • Nếu bạn đã từng kích hoạt tài khoản và sau đó thay đổi địa chỉ email đăng nhập mới, bạn cần kích hoạt địa chỉ email mới thay đổi.
  • Nếu hệ thống báo bạn đã kích hoạt thành công nhưng bạn vẫn không đăng nhập được. Trường hợp này có thể do đường dẫn kích hoạt trong email bị gãy. Bạn hãy cắt – dán đường dẫn vào trình duyệt, xóa khoảng trắng (nếu có) và nhấn phím Enter.
3. Thông tin đăng nhập chưa chính xác

Bạn cần kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng mình đã nhập chính xác Địa chỉ email, cũng như Mật khẩu của tài khoản.

  • Bạn cần nhập đầy đủ địa chỉ email(bao gồm cả phần mở rộng của email như là @yahoo.com; @gmail.com).
  • Nếu quên mật khẩu, bạn vui lòng thao tác đặt lại mật khẩu.
4. Bạn không nhận được email kích hoạt do đăng ký sai địa chỉ email

Ví dụ: Bạn đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email abcd@yahoo.com , trong khi địa chỉ email chính xác của bạn là abcd@yahoo.com.vn.

Trong trường hợp này, bạn cần đăng ký lại bằng địa chỉ email chính xác của bạn

Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn vui lòng liên hệ qua hòm thư contact@vietnamworks.com, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể khi nhận được yêu cầu của bạn.