Nếu tài khoản của bạn trước đây đã đăng ký trên trang nhà tuyển dụng, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập trên trang người tìm việc.

Trong trường hợp này, bạn có thể:

–       Sử dụng email khác để tạo tài khoản mới trên trang dành cho người tìm việc.

Hoặc

–      Xoá tài khoản này trên trang nhà tuyển dụng, và dùng email này để đăng ký lại trên trang người tìm việc.

Để xoá tài khoản trên trang nhà tuyển dụng, bạn vui lòng gửi email yêu cầu xóa tài khoản trên trang nhà tuyển dụng về contact@vietnamworks.com bằng email bạn muốn xóa. VietnamWorks sẽ xoá tài khoản sau khi nhận được xác nhận từ bạn.

Lưu ý: Sau khi xóa, tài khoản sẽ mất hết thông tin bao gồm hồ sơ, các công việc đã ứng tuyển và không thể phục hồi được. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi gửi yêu cầu xóa tài khoản về VietnamWorks.