Để sử dụng chức năng này, bạn có thể làm theo hướng dẫn như sau:

1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc bên phải website. Nhấp chọn mục Quản lý tài khoản

image2

3. Chọn loại email thông báo bạn cần bật/tắt. Và chuyển nút thành màu xanh để bật/màu trắng để tắt.

image3
image1