Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Có ba cách để thực hiện bước 1:

Cách 1:

  • Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc phải website, chọn  Thông Báo Việc Làm.

Job alert-1

 

  • Trên trang Thông Báo Việc Làm, nhấp nút Tạo thông báo việc làm

Job alert-2

Cách 2: Ở bên phải trang kết quả tìm kiếm, rê chuột đến biểu tượng Hộp thư và nhấp chọn Nhận thông báo

image5

image2

Cách 3: trên trang Chi tiết việc làm, nhấp vào biểu tượng Hộp thư và nhấp chọn Nhận thông báo

image6

Bước 2. Trên trang đăng ký, nhập tiêu đề hoặc từ khóa liên quan, ngành nghề, nơi làm việc, cấp bậc & mức lương của công việc bạn đang tìm kiếm. Nhấp Lưu để hoàn tất.

image12