Nhấp vào biểu tượng tên bạn ở góc trên bên phải website, chọn Quản lý hồ sơ hoặc Thông Báo Việc Làm.

thong bao viec lam - 1

  1. Để chỉnh sửa tiêu chí tìm kiếm của Thông Báo Việc Làm, bạn làm như sau:
  • Trong Thông Báo việc Làm, nhấp biểu tượng “…” tương ứng Thông Báo Việc Làm, nhấp biểu tượng cây bút để chỉnh sửa tiêu chí muốn chỉnh sửa.

Picture5

  • Điều chỉnh thông tin phù hợp rồi nhấp Lưu.

Picture6

    2. Để ngừng nhận thông báo, vào Thông Báo Việc Làm. Nhấp vào nút:
  • Nhận thông báo: để tắt nhận thông báo.
  • Biểu tượng thùng rác: để xóa thông báo việc làm.

Picture7