Nhấp vào biểu tượng tên bạn ở góc trên bên phải website, chọn Quản lý hồ sơ hoặc Thông Báo Việc Làm.

thong bao viec lam - 1

  1. Để chỉnh sửa tiêu chí tìm kiếm của Thông Báo Việc Làm, bạn làm như sau:
  • Trong Thông Báo việc Làm, nhấp biểu tượng “…” tương ứng Thông Báo Việc Làm, nhấp Sửa để chỉnh sửa tiêu chí muốn chỉnh sửa.

thong bao viec lam - 8

 

  • Điều chỉnh thông tin phù hợp rồi nhấp Lưu.

thong bao viec lam - 7

2. Để ngưng nhận Thông báo việc làm, trong Thông Báo Việc Làm. Nhấp biểu tượng “…”, nhấp Xóa để xóa thông báo việc làm.

thong bao viec lam - 6