Nhấp vào biểu tượng tên bạn ở góc trên bên phải website, chọn Quản lý hồ sơ hoặc Thông Báo Việc Làm.

image5

 1. Để chỉnh sửa tiêu chí tìm kiếm của Thông Báo Việc Làm, bạn làm như sau:
 • Trong Thông Báo việc Làm,  nhấp biểu tượng cây bút để chỉnh sửa tiêu chí muốn chỉnh sửa.

image4

 • Điều chỉnh thông tin phù hợp rồi nhấp Lưu.

image6

       2. Để ngừng nhận thông báo, vào Thông Báo Việc Làm, nhấp vào nút:

 

 • Nhận thông báo: để tắt nhận thông báo.
 • Biểu tượng thùng rác: để xóa thông báo việc làm.

image2