A. Lưu lại công việc thích hợp

1. Để lưu lại và theo dõi các vị trí đăng tuyển, bạn cần đăng nhập.
2. Sau đó, bạn có thể nhấp vào biểu tượng trái tim ở bên phải cạnh mỗi tiêu đề tin đăng tuyển trên trang kết quả tìm kiếm.

10-13-2023 3-41-51 PM

● Hoặc nhấp vào biểu tượng trái tim kế bên nút Nộp đơn tại trang Chi tiết việc làm.

10-13-2023 3-45-38 PM

B. Xem lại các tin đăng tuyển đã lưu

Trên thanh tiêu đề, nhấp vào menu ở góc phải màn hình > Chọn Việc làm của tôi > Việc đã lưu

10-13-2023 3-46-43 PM

10-13-2023 3-48-20 PM

Lưu ý: Bạn không thể xem được nội dung của tin đăng tuyển đã hết hạn hoặc tạm ngưng nhận hồ sơ.

C. Nộp hồ sơ cùng lúc nhiều công việc đã lưu

1. Nhấp Nộp đơn tất cả.

10-13-2023 4-15-53 PM

2. Chọn/bỏ chọn các công việc cần/không cần ứng tuyển. Sau đó nhấn nút Tiếp tục.

10-16-2023 9-37-54 AM

3. Chọn hồ sơ ứng tuyển phù hợp và nhấn nút Xác nhận

10-30-2023 1-23-46 PM