1. Để lưu lại và theo dõi các vị trí đăng tuyển, bạn cần đăng nhập.
2. Sau đó, bạn có thể nhấp vào nhấp biểu tượng trái tim ở bên phải cạnh mỗi tiêu đề tin đăng tuyển trên trang kết quả tìm kiếm.

Luu cong viec

● Hoặc nhấp Lưu việc làm tại trang Chi tiết việc làm.

Nop don - Luu cong viec

● Bạn có thể xem lại các tin đăng tuyển đã lưu bằng các cách sau:

Nhấp mục Việc làm của tôi.

Luu cong viec - 1

Luu cong viec - 2

Lưu ý: bạn không thể xem được nội dung của tin đăng tuyển đã hết hạn.