A. Lưu lại công việc thích hợp

1. Để lưu lại và theo dõi các vị trí đăng tuyển, bạn cần đăng nhập.
2. Sau đó, bạn có thể nhấp vào nhấp biểu tượng trái tim ở bên phải cạnh mỗi tiêu đề tin đăng tuyển trên trang kết quả tìm kiếm.

image5

● Hoặc nhấp Lưu việc làm tại trang Chi tiết việc làm.

image12

B. Xem lại các tin đăng tuyển đã lưu

Nhấp mục Việc làm của tôi.

image11

image4

Lưu ý: bạn không thể xem được nội dung của tin đăng tuyển đã hết hạn.

C. Nộp hồ sơ cùng lúc nhiều công việc đã lưu

1. Nhấp Nộp đơn tất cả.

image7

  1. Chọn/bỏ chọn các công việc cần/không cần ứng tuyển. Sau đó nhấn nút Tiếp tục.

image10

 

3. Chọn hồ sơ đính kèm phù hợp và nhấn nút Xác nhận

image9