Khi bạn xem một tin đăng tuyển của một nhà tuyển dụng bất kỳ, nếu xuất hiện dòng thông báo “Bạn không thể nộp đơn ứng tuyển vào vị trí này theo yêu cầu Nhà Tuyển Dụng. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn hiểu thêm về vấn đề này, vui lòng nhấp vào đây”, điều đó có nghĩa là bạn đã bị nhà tuyển dụng thêm vào “Danh sách đen”. Bạn sẽ không thể ứng tuyển cho vị trí nào được đăng từ nhà tuyển dụng này.

VietnamWorks

Việc thêm ứng viên vào “danh sách đen”là một chức năng dành cho Nhà tuyển dụng nhằm ngừng nhận hồ sơ từ ứng viên không mong muốn. Vì vậy, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Nhà tuyển dụng.