Khi bạn xem một tin đăng tuyển của một nhà tuyển dụng bất kỳ, nếu nút “Nộp đơn” mờ đi và không nhấn được đó có nghĩa là bạn đã bị nhà tuyển dụng thêm vào “Danh sách đen”. Bạn sẽ không thể ứng tuyển cho vị trí nào được đăng từ nhà tuyển dụng này.

Picture1

Việc thêm ứng viên vào “Danh sách đen” là một chức năng dành cho Nhà tuyển dụng nhằm ngừng nhận hồ sơ từ ứng viên không mong muốn. Vì vậy, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Nhà tuyển dụng.