1. Kiểm tra thêm trong Bulk mail, Spam mail hoặc Thư Rác. 
Đối với Gmail, bạn nên kiểm tra thêm trong mục All Mail, Spam Mail hoặc tab Promotions
Đối với Yahoo Mail, bạn nên kiểm tra trong mục Thư rác, Thùng rác

Gmail

1.2b

2. Để luôn nhận được email từ VietnamWorks:

Cách 1: Đưa VietnamWorks vào Danh Sách Địa Chỉ (Addresses hay Contacts):

– Yahoo! Mail: Trong hộp mail của bạn, nhấp vào Addresses trên menu ngang phía trên, sau đó chọn Add Contact. Trên trang kế tiếp, điền ô Nickname là VietnamWorks.com, ô Email là services@VietnamWorks.com, sau đó nhấp nút Save ở góc trên bên trái.

– Gmail: Trong hộp mail của bạn, nhấp vào Contacts ở bên dưới menu trái, sau đó chọn Create Contact ở phía trên. Trên trang kế tiếp, điền ô Name là VietnamWorks.com, ô Primary Email là services@VietnamWorks.com, sau đó nhấp nút Save.

Cách 2: Xác nhận email của VietnamWorks không phải là Bulk/Spam: Sau khi tìm thấy email của VietnamWorks trong Bulk/Spam, bạn hãy mở email đó ra và nhấp vào Not Spam ở phía trên.