Khi ứng tuyển trực tuyến qua VietnamWorks, bạn chỉ có thể đính kèm 01 file duy nhất.

Bạn có thể tham khảo một số cách sau đây để ứng tuyển thuận lợi hơn:

  1. Resize hồ hơ của bạn nhỏ hơn 5,120 KB.
  2. Không nên đính kèm các bằng cấp, giấy chứng nhận nếu nhà tuyển dụng không yêu cầu. Hồ sơ ứng tuyển trực tuyến chỉ cần hồ sơ (đính kèm file) và thư xin việc (điền vào phần dành riêng). Khi được mời phỏng vấn, nhà tuyển dụng mới yêu cầu bạn mang theo các bằng cấp và các giấy tờ liên quan.
  3. Đối với các ngành nghề như Thiết kế, Kiến trúc sư…, bạn có thể upload các dự án, công trình đã làm lên các trang web như FlickrMediaFireDropboxGoogle Drive và đặt đường dẫn trong hồ sơ để nhà tuyển dụng có thể tham khảo.
  4. Đối với trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn nộp kèm bằng cấp, bạn cũng có thể sử cách như trên: tải hình các bằng cấp lên trang web và đặt đường dẫn trong hồ sơ của bạn.