Trên trang web và ứng dụng VietnamWorks, có những vị trí tuyển dụng không hiển thị logo, cũng như tên nhà tuyển dụng là “VietnamWorks’ Client”. Vậy, nhà tuyển dụng này là ai?

Để bảo mật thông tin cho một số vị trí tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ không công khai thông tin của mình trong tin đăng tuyển. Thay vào đó, các tin tuyển dụng này sẽ có tên nhà tuyển dụng là VietnamWorks’ Client. Với các tin tuyển dụng này, thông tin của công ty tuyển dụng sẽ không được hiển thị chi tiết.

image2

Một số vị trí tuyển dụng đến từ “VietnamWorks’ Client”

Ngoại trừ thông tin công ty được ẩn đi, các thông tin khác liên quan đến vị trí tuyển dụng, bao gồm: Phúc lợi dành cho bạn, Mô tả công việc, Yêu cầu công việcĐịa điểm làm việc vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ cho ứng viên.

Quy trình nộp đơn và tuyển dụng sau khi ứng tuyển vẫn sẽ được đảm bảo như những tin đăng tuyển dụng khác trên VietnamWorks.