Để cập nhật thông tin VietnamWorks của bạn từ LinkedIn một cách nhanh chóng, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn

2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc bên phải website. Nhấp chọn mục Quản Lý Hồ Sơ

image3

3. Vào mục Hồ Sơ và điền đường dẫn hồ sơ LinkedIn của bạn

4. Nhấn nút “Nhập hồ sơ

image4