– Tính năng Làm mới hồ sơ giúp ứng viên dễ tiếp cận với nhà tuyển dụng cũng như nhanh chóng tìm được việc làm mơ ước.
*Lưu ý: Tính năng sẽ tự động tắt sau 30 ngày tính từ lúc bật.

– Làm mới là gì?

  • Là đưa hồ sơ ứng viên đăng lên đầu danh sách tìm kiếm của nhà tuyển dụng.

– Vào mục Quản lý hồ sơ

image5

– Sau đó, vào Thiết lập Hồ sơ

image6

– Bật Làm mới hồ sơ, chọn một trong hai loại:

  • Làm mới hồ sơ hàng tuần: Một tuần kể từ thời điểm bật chức năng hồ sơ sẽ tự động làm mới.
  • Làm mới hồ sơ hàng ngày: Mỗi ngày – tại thời điểm bật chức năng hồ sơ sẽ tự động làm mới.

– Sau đó, nhấn nút Lưu

image2
Lưu ý: Bạn cần bật tính năng cho phép tìm kiếm hồ sơ trước khi sử dụng tính năng này để đảm bảo hồ sơ của bạn hiển thị trên trang tìm kiếm ứng viên của Nhà tuyển dụng.