Tính năng Làm mới hồ sơ đưa hồ sơ ứng viên lên đầu danh sách tìm kiếm của nhà tuyển dụng, giúp ứng viên dễ tiếp cận với nhà tuyển dụng cũng như nhanh chóng tìm được việc làm mơ ước.

CÁCH BẬT/TẮT TÍNH NĂNG LÀM MỚI HỒ SƠ

Bước 1: Vào Thiết lập hồ sơ

menu

Bước 2: Ở mục Làm mới hồ sơgạt nút sang phải để bật hoặc gạt nút sang trái để tắt. Chọn tần suất muốn làm mới:

  • Làm mới hồ sơ hàng tun: Một tuần kể từ thời điểm bật chức năng hồ sơ sẽ tự động làm mới.
  • Làm mới hồ sơ hàng ngày: Mỗi ngày – tại thời điểm bật chức năng hồ sơ sẽ tự động làm mới.

*Lưu ý: Tính năng sẽ tự động tắt sau 15 ngày tính từ lúc bật.

làm mới hồ sơ

TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ BẬT TÍNH NĂNG LÀM MỚI HỒ SƠ?

Trả lời: Bạn cần bật tính năng cho phép tìm kiếm hồ sơ trước khi sử dụng tính năng này để đảm bảo hồ sơ của bạn hiển thị trên trang tìm kiếm ứng viên của Nhà tuyển dụng.